פרופ' יצחק פרוינד

פרופ'
פרופ' יצחק פרוינד
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד: 

תחומי מחקר

Experimental and theoretical studies in nonlinear optics and x-ray physics, including optical frequency doubling in biological systems, inelastic x-ray (Raman) scattering, three-photon x-ray down conversion, two-photon x-ray emission optics of disordered media, and imaging through random systems.