שלחו לחבר

שליטה מלאה בגלים אשר נשלחים למחשב הקוונטי

אחד השימושים הנפוצים למחשבים קוונטים בימינו הוא ביצוע הדמיה של מערכות מרובות גופים.

מור רוזס (33), סטודנט לתואר שלישי במחלקה לפיזיקה, מדגים יחד עם קבוצת המחקר של פרופ' עמנואל דלה טורה שימוש ביכולת חדשנית של מחשבים קוונטים - שליטה מלאה בגלים אשר נשלחים למחשב הקוונטי.

בעזרת יכולת חדשנית זו, הצליחו מור ושותפיו למפות מערכות קוונטיות של שרשרת אתרים עם קפיצות ארוכות טווח.

"באמצעות שימוש בגלים מחזוריים הצלחנו לשלוט בקבוע הדעיכה של הקפיצות בצורה חופשית וזיהינו מעבר מקפיצות לטווח ארוך לקפיצות לטווח קצר. כמו כן, הצלחנו לחקור את הדעיכה של הפונקציות העצמיות של המערכת."

תאריך עדכון אחרון : 07/10/2021