תכנית "אקדמיה בתיכון"

שלחו לחבר

תכנית "אקדמיה בתיכון"

תכנית "אקדמיה בתיכון" מאפשרת לסטודנטים תלמידי התיכון המרת ציוני הקורסים שעשו באוניברסיטה (מתוך טבלת ההמרה) לציון הבגרות בפיזיקה.

כל קורס אוניברסיטאי שבטבלת ההמרה שקול לשאלון בגרות מסוים ואת הקורסים שבטבלת ההמרה עליהם לסיים עד לסוף סמסטר א' של כתה י"ב, ולעבור אותם בציון מספרי. 

ציון הבגרות יחושב באופן הבא:

על כל ציון סופי של קורס בטבלת ההמרה התלמיד יקבל תוספת של 20%.

שימו לב, לא ניתן לשלב ציונים משאלוני הבגרות עם ציונים מקורסי האוניברסיטה (התלמיד יצטרך להחליט אם ציון הבגרות  יחושב על פי כל שאלוני הבגרות או כל הציונים של הקורסים בטבלת ההמרה).

לטבלת ההמרה לחץ כאן

לפגישה שהתקיימה עם נציגי משרד החינוך לחץ כאן

תאריך עדכון אחרון : 20/12/2020