גאים במצטייני הרקטור והדיקן

שלחו לחבר

ברכות חמות למצטיין הרקטור ומצטייני הדיקן לתואר ראשון לשנת תשע"ט:

*צבי בק

לאה יעבץ

איתי אהרון שפיר                                         

זיו לנדאו

נדב סימן טוב

אריאל נקב

 

*מצטייני רקטור     

פורסם בשנת תש"ף החל מחודש אפריל 2020 ניסן תש"ף למשך שנה 

קובץ:  רשימת מצטייני רקטור ומצטייני דיקן לתואר ראשון לשנת תשע"ט בפקולטה למדעים מדויקים