טכנולוגיות קוונטיות המבוססות על קרני רנטגן

English שלחו לחבר

השימוש באור קוונטי מאפשר שיפור במגון רחב של מדידות בהשוואה לאותן מדידות באור קלאסי. אחת הדוגמאות החשובות ביותר לשימוש זה הוא הדמיה קוונטית, תהליך שבו משתמשים בקורלציה קוונטית בין פוטונים על מנת לדמות אובייקט עם מעט פוטונים בחדות גבוהה. עד כה לא הודגמו שימושים של מדידות קוונטיות בתחום קרני הרנטגן, למרות היתרונות שהן יכולות לפתוח, כמו הדמייה ברנטגן תוך כדי הפחתת החשיפה לקרינה מייננת. בעבודה זו פרופ' שרון שוורץ וקבוצת המחקר שלו הדגימו לראשונה את התכונות הקוונטיות של פוטונים בודדים בתחום הרנטגן והשתמשו בהם על מנת לדמות אובייקט עם מעט פוטונים עם יחס אות לרעש גבוהה יותר מבשיטות קלאסיות. התוצאות של המאמר פותחות אפשרויות חדשות לחקר אפקטים קוונטיים ומקדמות פיתוח טכנולוגיות קוונטיות המבוססות על קרני רנטגן.  

המאמר פורסם בכתב העת Physical Review X

לסקירה בעיתונות