פעימות יציבות באוסילטורים פרמטריים מצומדים

English שלחו לחבר

קבוצות המחקר של פרופ' אבי פאר וד"ר עמנואל דלה טורה במאמר חדש שהתפרסם בכתב העת PRL.

פעימות הן מהתופעות היסודיות ביותר בפיסיקה, כאשר הדוגמא הבסיסית ביותר היא זוג מטוטלות מצומדות. באופן כללי, כאשר נצמד בין זוג מטוטלות נראה פעימות ביניהן, כאשר האנרגיה עוברת מהאחת לשנייה בצורה מחזורית. במערכות פיזיקליות אמיתיות זו תופעה לא יציבה שנעלמת במצב היציב בגלל חיכוך ותופעות  לא-לינאריות.

המאמר מדגים תיאורטית וניסיונית שאוסילטורים פרמטריים מצומדים יכולים להראות פעימות שאינן דועכות במצב היציב. להתנהגות הזו יכולות להיות השלכות על רשתות של אוסילטורים פרמטריים ולמערכות קוהרנטיות באופן כללי.

לקריאת המאמר המלא