מגנטיות תלויית לחץ בחומרים לא מגנטיים

קבוצת המחקר של פרופ' בינה קליסקי  מצאה כי מגנטיות תלויית לחץ בחומרים לא מגנטיים.

כיום ניתן להנדס חומרים בעזרת שכבות שעוביין אטום בודד. יכולת זו פותחת תחומי מחקר חדשים בהם ישנה שליטה מרובה בתכונות הפיסיקליות של החומר וכמוכן מופיעות תכונות פיסקליות מעניינות שלא נראות בחומרים שהיינו רגילים לחקור. חומרים אוקסידים המורכבים מכמה סוגים של אטומים ובהם גם חמצן התגלו כמועמדים מעניינים מאוד. לפני כ15 שנה נמצא שכאשר מגדלים חומר שנקרא LaAlO3  על SrTiO3 נוצרת בין שני החומרים (המבודדים) שכבה מוליכה בעלת תכונות דו מימדיות. במחקר זה מצאנו שקיימים אזורים ננומטרים בחומר שמראים תכונות מגנטיות כאשר מפעילים עליהם לחץ. גילוי זה התאפשר אך ורק בזכות מיקרוסקופ "סקוויד סורק" שאנחנו מפתחים המעבדה. מיקרוסקופ הסקוויד הוא גלאי המגנטיות הרגיש ביותר שקיים כיום. הגילוי שלנו מעלה את אפשרות לפתח התקנים ננומטרים מתקדמים המשלבים בין מגנטיות לתכונות נוספות הנמצאות בחומרים אוקסידים.

המאמר התפרסם בכתב העת Nature Physics-  לקריאת המאמר

לסיקור עולמי: