קורס כללי חדש - 2 נקודות זכות

הצטרפו אלינו בחיבור ילדים וילדות אל המדע!

המחלקה לפיסיקה ועמותת נובל למצוינות בחינוך מזמינים סטודנטים ממדעים מדויקים, הנדסה, מדעי המוח ומדעי החיים (שנה שניה ומעלה) להצטרף לקורס כללי 86-633-01 "מדע לחברה".

הקורס יתקיים בסמסטר ב' ויקנה 2 נ"ז וציון סופי, אחראי אקדמי: ד"ר יוסי בן-ציון.

הקורס יכולל 4 מפגשים פרונטליים באוניברסיטה, בהם יינתן ידע פדגוגי וכלים מעשיים להנגשת מדעים לילדים וילדות באופן מעניין ומסקרן.

בנוסף יתקיימו 5 מפגשים מעשיים בבתי ספר בפריפריה חברתית-גיאוגרפית, בהם כל זוג סטודנטים/ות יעביר הרצאות בנושאי מדע וטכנולוגיה עם כיתות בבתי ספר בכיתות ג-ט.

המפגשים יתקיימו במהלך יום הלימודים: ימים א-ו בטווח השעות שבין 08:00-15:00, ויתואמו עמכם/ן מראש, תוך מאמץ לשבץ לפי קירבה גאוגרפית.

ציון יינתן על בסיס פיתוח חומר מדעי מתחום ההתמחות של הסטודנט/ית המונגש לילדים שיוצג על ידי הסטודנטים בסיום הקורס.

למצטרפים יינתן החזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

הקורס מוגבל ל-20 סטודנטים!

 

לרישום יש לפנות למזכירות המחלקה לפיסיקה במייל: ortal.mizrahi@biu.ac.il, לצרף קורות חיים ומכתב קצר המפרט את המוטיבציה להירשם לקורס.