פיזיקה כימיה

להרשמה

תוכנית לימודים לפיסיקה כימיה  

המסלול הדו-ראשי פיסיקה וכימיה נועד לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר בתחום הננו-טכנולוגיה בדגש על חומרים.

המסלול יקנה לסטודנטים כלים וידע רב בשני התחומים, בהבנתם ובאפשרות להמשך לתארים מתקדמים ללא השלמות בכל אחד מהתחומים.

להרשמה

תוכנית לימודים לפיזיקה כימיה  

המסלול הדו-ראשי פיזיקה וכימיה נועד לתת מענה להתפתחות המואצת של מחקר בתחום הננו-טכנולוגיה בדגש על חומרים.

המסלול יקנה לסטודנטים כלים וידע רב בשני התחומים, בהבנתם ובאפשרות להמשך לתארים מתקדמים ללא השלמות בכל אחד מהתחומים.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ט - לחץ כאן

ועוד קורסי בחירה בהיקף של 6 נקודות זכות (4 קורסים). לרשימת קורסי הבחירה לחץ כאן
 

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ט - לחץ כאן