פיזיקה מדעי החיים

להרשמה

תוכנית לימודים לפיסיקה מדעי החיים - 86254

במסגרת התואר בפיסיקה הסטודנטים ילמדו קורסים  מתחומי המכניקה הקוונטית, המכניקה הסטטיסטית, האופטיקה, השדות האלקטרומגנטיים, הגלים והפיסיקה החישובית.

בתחום מדעי החיים הסטודנטים ילמדו קורסים מתחומי הביולוגיה של התא, הביכימיה, הגנטיקה הכללית, האימנולוגיה והפיזיולוגיה של מערכות. 

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ט - לחץ כאן

להרשמה

תוכנית לימודים לפיזיקה מדעי החיים - 86254

במסגרת התואר בפיזיקה הסטודנטים ילמדו קורסים  מתחומי המכניקה הקוונטית, המכניקה הסטטיסטית, האופטיקה, השדות האלקטרומגנטיים, הגלים והפיזיקה החישובית.

בתחום מדעי החיים הסטודנטים ילמדו קורסים מתחומי הביולוגיה של התא, הביכימיה, הגנטיקה הכללית, האימנולוגיה והפיזיולוגיה של מערכות. 

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ט - לחץ כאן


לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ט - לחץ כאן