הועדה לתואר שני: הצעת תכנית לעבודת המחקר במסגרת הלימודים לקראת התואר השני

שלחו לחבר