פיזיקה הנדסת חשמל

תוכנית 4 שנתית. מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד.
התוכנית נלמדת בשיתוף עם בית הספר להנדסה וכוללת את רוב הקורסים של התוכנית הנדסה חשמל מורחב ושל התוכנית פיסיקה ראשי. בתוכנית זו ירכשו הסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיסיקה המשולבת בידע מדעי–טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. סטודנטים בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות הי-טק ובחברות עתירות ידע הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום הפיסיקה.

תוכנית 4 שנתית. מיועדת למועמדים בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד.
התוכנית נלמדת בשיתוף עם בית הספר להנדסה וכוללת את רוב הקורסים של התוכנית הנדסה חשמל מורחב ושל התוכנית פיזיקה ראשי. בתוכנית זו ירכשו הסטודנטים השכלה מדעית מעמיקה ורחבה בפיזיקה המשולבת בידע מדעי–טכנולוגי בתחומי האלקטרוניקה, המחשבים והתקשורת. סטודנטים בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות הי-טק ובחברות עתירות ידע הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום הפיזיקה.
בוגרי התוכנית מקבלים תואר ראשון (Bachelor of Science) בהנדסת חשמל כמקצוע מורחב ובפיזיקה כמקצוע ראשי ויכולים להמשיך לתואר שני בכל אחד משני המקצועות  ללא השלמות (כפוף לתנאי קבלה לתואר שני).

לתכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ח

לתכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ט

לתכנית הלימודים המעודכנת לשנת תש"פ