חומרי הדברה בחקלאות לבטים ופתרונות – החיטוי הסולרי כמשל

Seminar
QUEST Center event
No
Speaker
יעקב קטן, המחלקה למחלות צמחים ומיקרוביולוגיה, האוניברסיטה העברית, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה, רחובות
Date
30/01/2017 - 12:30Add to Calendar 2017-01-30 12:30:00 2017-01-30 12:30:00 חומרי הדברה בחקלאות לבטים ופתרונות – החיטוי הסולרי כמשל גורמי מחלות (פתוגנים), מזיקים ועשבים גורמים נזקים רבים לגידולים חקלאיים והם פוגעים ביכולתנו לספק מזון בעולם שאוכלוסייתו גדולה ואשר בו יותר מ-800 מליון רעבים. הדברת גורמי הפגע מאפשרת העלאת היבולים. השימוש בחומרי הדברה (pesticides) הוא דרך מאוד יעילה להדברת הפגעים הללו אך השימוש בהם עלול לפגוע בסביבה ובבריאות. נעשים מאמצים לפתח  חלופות לחומרי הדברה שהן ידידותיות לסביבה אך גם יעילות בהדברה. פיתוח זני צמחים עמידים גנטית למחלות, הדברה ביולוגיות של פגעים ושיטות אחרות הנן חלופות שנחקרות וחלקן בשימוש נרחב. בארץ פותחה שיטת החיטוי הסולרי (Soil solarization) של חימום הקרקע באמצעות יריעות פוליאתילן שקופות להדברה פתוגנים ועשבים ע"י קטילה תרמלית של הפתוגנים כחלופה לחיטוי כימי של הקרקע אשר נעשה בדרך כלל באמצעות חומרים רעילים. נערכו מחקרים רבים בארץ ובעולם (ביותר מ-70 מדינות) על היבטים מיקרוביאליים, פיסיקליים, כימיים, אגרוטכניים, טכנולוגיים, כלכליים ועוד של החיטוי הסולרי במטרה לשפר את יעילותו ולהרחיב את השימוש בו למטרות נוספות, מעבר לחיטוי קרקע. שימו לב: ההרצאה תנתן בעברית. המרצה - חתן פרס ישראל בחקר החקלאות ומדעי הסביבה משנת תשע"ד. Physics building 202 room 301 המחלקה לפיזיקה physics.dept@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
Physics building 202 room 301
Abstract

גורמי מחלות (פתוגנים), מזיקים ועשבים גורמים נזקים רבים לגידולים חקלאיים והם פוגעים ביכולתנו לספק מזון בעולם שאוכלוסייתו גדולה ואשר בו יותר מ-800 מליון רעבים. הדברת גורמי הפגע מאפשרת העלאת היבולים. השימוש בחומרי הדברה (pesticides) הוא דרך מאוד יעילה להדברת הפגעים הללו אך השימוש בהם עלול לפגוע בסביבה ובבריאות. נעשים מאמצים לפתח  חלופות לחומרי הדברה שהן ידידותיות לסביבה אך גם יעילות בהדברה. פיתוח זני צמחים עמידים גנטית למחלות, הדברה ביולוגיות של פגעים ושיטות אחרות הנן חלופות שנחקרות וחלקן בשימוש נרחב.

בארץ פותחה שיטת החיטוי הסולרי (Soil solarization) של חימום הקרקע באמצעות יריעות פוליאתילן שקופות להדברה פתוגנים ועשבים ע"י קטילה תרמלית של הפתוגנים כחלופה לחיטוי כימי של הקרקע אשר נעשה בדרך כלל באמצעות חומרים רעילים. נערכו מחקרים רבים בארץ ובעולם (ביותר מ-70 מדינות) על היבטים מיקרוביאליים, פיסיקליים, כימיים, אגרוטכניים, טכנולוגיים, כלכליים ועוד של החיטוי הסולרי במטרה לשפר את יעילותו ולהרחיב את השימוש בו למטרות נוספות, מעבר לחיטוי קרקע.

שימו לב: ההרצאה תנתן בעברית. המרצה - חתן פרס ישראל בחקר החקלאות ומדעי הסביבה משנת תשע"ד.

תאריך עדכון אחרון : 29/01/2017