תואר שני - ביופיזיקה

תואר שני בביופיזיקה עם תזה - 86-402

 

למערכת שעות המעודכנת לשנת תשפ"ג - לחצ/י כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשפ"ג - לחצ/י כאן

לרשימת הקורסים לשנת תשפ"ג - לחצ/י כאן

 

תוכנית לימודי ההמשך תאפשר התמחות והשתלמות בביופיזיקה לקראת קבלת תואר מוסמך ודוקטור. ניתן ללמוד לתואר שני במסלול הרגיל או במסלול המשולב, המאפשר מעבר מהיר ללימודי תואר שלישי. סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון ביופיזיקה בהצטיינות, ועונים על דרישות ביה"ס ללימודים מתקדמים, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול הישיר מיד בתום לימודי התואר הראשון.
יתקבלו לתוכנית בוגרי ביופיזיקה ובוגרי מדעים מדויקים ומדעי החיים. מי שלא למדו ביופיזיקה לתואר הראשון אלא פיזיקה, כימיה או ביולוגיה, יתקבלו בתנאי שישלימו קורסים בהיקף שייקבע על פי לימודיהם לתואר ראשון ועל פי קבוצת המחקר אליה יתקבלו ללימודי תואר שני. קבלת סטודנטים תעשה לאחר ראיון ע"י צוות ההיגוי.