תואר שני - ביופיזיקה

להרשמה

תואר שני בביופיזיקה עם תזה - 86402

 

תוכנית לימודי ההמשך תאפשר התמחות והשתלמות בביופיזיקה לקראת קבלת תואר מוסמך ודוקטור. ניתן ללמוד לתואר שני במסלול הרגיל או במסלול המשולב, המאפשר מעבר מהיר ללימודי תואר שלישי. סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון ביופיזיקה בהצטיינות, ועונים על דרישות ביה"ס ללימודים מתקדמים, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שלישי במסלול הישיר מיד בתום לימודי התואר הראשון.
יתקבלו לתוכנית בוגרי ביופיזיקה ובוגרי מדעים מדויקים ומדעי החיים. מי שלא למדו ביופיזיקה לתואר הראשון אלא פיזיקה, כימיה או ביולוגיה, יתקבלו בתנאי שישלימו קורסים בהיקף שייקבע על פי לימודיהם לתואר ראשון ועל פי קבוצת המחקר אליה יתקבלו ללימודי תואר שני. קבלת סטודנטים תעשה לאחר ראיון ע"י צוות ההיגוי.

 

תוכנית לימודים תואר שני בביופיזיקה - 86402

כל סטודנט לתאר שני בביופיזיקה נדרש לקחת קורסים בהיקף של 13 נקודות זכות (2 נ"ז חובה ו- 11 נ"ז בחירה), לצפיה ברשימת הקורסים לחץ כאן.
ניתן לבחור בקורסים נוספים מרשימת הקורסים לתארים מתקדמים שניתנים ע"י המחלקות בשתי הפקולטות, וזאת לאחר אישור מראש ע"י ראשי התכנית.
 

קורסי חובה

  • 80-950  סמנריון בביופיזיקה
     
  • 86-895 ביופיזיקה וננו-פוטוניקה

    סה"כ 2 נ"ז של קורסי חובה.

 

הקורסים "קולוקויום והוראה" וכן "קולוקיום בביופיזיקה"  אינם נכללים בתוך 13נ"ז אלה, אך הם קורסי חובה והנוכחות בהם חובה בכל שנות הלימודים לתואר (יש להירשם אליהם בכל שנה).