פיזיקה דו-ראשי לא מובנה

פיסיקה דו-ראשי לא מובנה - 86260

במסלול זה ילמד הסטודנט את כל הנושאים המרכזיים הנדרשים לתואר בפיסיקה. בשונה ממסלול פיסיקה מורחב,  במסלול זה לא נלמדים קורסי בחירה וכן קורסים בתחום האלקטרוניקה, מעבדות ועוד מספר קורסים בודדים. 

בנוסף לקורסים בתחומי הפיסיקה השונים, ילמדו במסלול זה קורסים במתמטיקה ומחשבים הנדרשים למהלך התואר. 

חובה על הבוחרים במסלול זה לשלב בנוסף אליו מסלול ראשי.

סטודנטים בעלי זכאות לתואר ראשון יכולים ללמוד מסלול זה ללא מסלול ראשי נוסף.

פיזיקה דו-ראשי לא מובנה - 86260

במסלול זה ילמד הסטודנט את כל הנושאים המרכזיים הנדרשים לתואר בפיזיקה. בשונה ממסלול פיזיקה מורחב,  במסלול זה לא נלמדים קורסי בחירה וכן קורסים בתחום האלקטרוניקה, מעבדות ועוד מספר קורסים בודדים. 

בנוסף לקורסים בתחומי הפיזיקה השונים, ילמדו במסלול זה קורסים במתמטיקה ומחשבים הנדרשים למהלך התואר. 

חובה על הבוחרים במסלול זה לשלב בנוסף אליו מסלול ראשי.

סטודנטים בעלי זכאות לתואר ראשון יכולים ללמוד מסלול זה ללא מסלול ראשי נוסף.

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ט- לחץ כאן

 

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז -  לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ח -  לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ט -  לחץ כאן