ד"ר יוסי בן-ציון - רעיונות מודרניים בביופיסקה 86-222

מטרות הקורס : הקורס מהווה אשנב לתורות ומושגים בביופיסיקה המודרנית,  במסגרת הקורס ייחשף הסטודנט לנעשה בתחומי המחקר השונים.

 תוכן הקורס:
 

ההרצאות מועברות ע"י חברי סגל מהמחלקות לפיסיקה,כימיה, מדעי החיים והנדסה שהנושאים הנ"ל בתחום התמחותם.
 

 חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: כתיבת עבודה על אחד הנושאים שהועברו בקורס.

 

 מרכיבי הציון הסופי : ציון עובר