פרופ' אלי ברקאי - תהליכים האקראיים בפיסיקה 86-853

אתר הקורס באינטרנט:  www.ph.biu.ac.il        

מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

קורס זה הוא אחד מקורסי בחירה לתארים הגבוהים (תואר השני ותואר השלישי) שהמחלקה לפיסיקה מלמדת פעם ב- 2-4 שנים. הוא המשך טבעי של קורסי חובה  של תואר הראשון, כמו פיסיקה סטטיסטית, תורת הקוונטים, וכוי.

הקורס מיועד ללימודים של תהליכים האקראים בפיסיקה שזה נושא חשוב מאוד לרב מחקרים שמתבצעים במחלקה.

 תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

   

Central limit theorems (Gauss and Levy)

Introduction to  random walks and continuous time random walks

Introduction to fractional calculus

Fokker-Planck equation and the fractional Fokker-Planck equation

Normal and fractional Langevin equations

Weak ergodicity breaking

Random walks in random environments

Applications

 

 חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

60% מבחן,    40% תרגיל

 

 ביבליוגרפיה:

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

Stochastic Process in Physics and Chemistry, van Kampen
Foker Planck equation, Risken
Aspects of Random walks and its Application , George Weiss

 

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס