פרופ' לארי הורוביץ - תורת החבורות 86-812

אתר הקורס באינטרנט:  www.ph.biu.ac.il        

מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

קורס זה הוא אחד מקורסי בחירה לתארים הגבוהים (תואר השני ותואר השלישי) שהמחלקה לפיסיקה מלמדת פעם ב- 4 שנים. הוא המשך טבעי של קורסי חובה  של תואר הראשון, כמו תורת הקוונטים ופיסיקת המצב המוצק.

תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

מבוא לתורת החבורות, חבורות הסימטריה של גבישים והצגות שלהן, אופרטורים טנזוריים, משפט WIGNER-ECKART, חבורות רציפות, אלגברה של LIE חבורות LORENTZ ו- POINCARE

חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: מכניקה קוונטית 1,2 ופיסיקת המצב המוצק

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

100% עבודה

ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

By H.F Jones Groups, Representations and Physics

 

חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס