ד"ר יוסי בן-ציון - סדנה לפרוייקטים בפיסיקה 86-334

 

מטרות הקורס: ביצוע פרויקטים אצל חוקרים שונים במחלקה.

 

תוכן הקורס: ביצוע פרויקט בשלבים שיקבעו על ידי המנחה: הכרת הפרויקט, ספרות רלוונטית, ביצוע הפרויקט (נסיוני/ תאורטי), ניתוח תוצאות וכתיבת מסמך מסכם.

בסיום הפרויקט ידרשו הסטודנטים להעביר סמינר שיעבור שיפוט על ידי חברי הסגל השונים מהמחלקה.

 

 

חובות הקורס:

  

  • הגשת הצעה לפרויקט.
  • הגשת דוח התקדמות דו חודשי.
  • הגשת עבודה מסכמת בהיקף של עד 10 עמודים (תקציר, רקע תאורטי, שיטות, תוצאות, ניתוח ומסקנות).
  • הצגת העבודה לשיפוט ע"י מצגת (שבועיים לפני הגשת המצגת יש להגיש את העבודה הסופית למזכירות המחלקה).

 

 

    דרישות קדם: מיועד לסטודנטים בשנה ג' מותנה באישור ראש המחלקה.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי:

  • 50% הערכת מנחה.
  • 50% ציון על העבודה והמצגת שתוצג בפני חברי סגל מהתחום.