מערכת 'מעיל רוח' - עקרונות פיזיקליים וטכנולוגיים

Speaker
סורל קייזרמן, רפא"ל
Date
05/12/2013 - 14:15Add to Calendar 2013-12-05 14:15:00 2013-12-05 14:15:00 מערכת 'מעיל רוח' - עקרונות פיזיקליים וטכנולוגיים תקציר ההרצאה תכלול את החלקים הבאים: 1. תאור המערכת, עקרונות פיזיקליים וטכנולוגיים, דוגמות של פערים קריטיים שפתרנו במשך הפרויקט ושילוב המערכת בפלטפורמות שונות  2. תאור מטריצת ניסויי המערכת: ניסויי המפתח ודוגמאות ניסויים לאישור הביצועים 3. היסטורית פיתוח המערכת, חוויות וקשיים בתקופות שונות: תקופת בדיקת ההיתכנות, תקופת המדגים המערכתי, תקופת פיתוח המערכת המבצעית תקופת ההספקות והוכחת יכולת המערכת בתרחישים מבצעים Resnick Building (209), seminar room 210 המחלקה לפיזיקה physics.dept@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
Place
Resnick Building (209), seminar room 210
Abstract

תקציר

ההרצאה תכלול את החלקים הבאים:

1. תאור המערכת, עקרונות פיזיקליים וטכנולוגיים, דוגמות של פערים קריטיים שפתרנו במשך הפרויקט
ושילוב המערכת בפלטפורמות שונות 

2. תאור מטריצת ניסויי המערכת: ניסויי המפתח ודוגמאות ניסויים לאישור הביצועים

3. היסטורית פיתוח המערכת, חוויות וקשיים בתקופות שונות: תקופת בדיקת ההיתכנות, תקופת המדגים המערכתי,
תקופת פיתוח המערכת המבצעית תקופת ההספקות והוכחת יכולת המערכת בתרחישים מבצעים

תאריך עדכון אחרון : 01/11/2013