פרופ' מיכאל רוזנבלו - מעבדה באופטיקה קוונטית 86-367

א. תוכן הקורס ותכנית מפורטת:

  • Pulsed Nd-YAG laser: construction; measurements in free-running and Q-switched modes; frequency doubling using nonlinear crystals; cavity design and stability; thermal lensing; amplified spontaneous emission; laser gain and threshold; timing and pulse jitter
  • Light modulation using acousto-optic modulators: lock-in phase detection; modulation techniques; optical fibers and fiber propagation; signal to noise improvement; detector response and saturation
  • Diode lasers: spectroscopic characterization; temperature and injection current dependence; diode laser resonator modes; emission below and above threshold
  • Heterodyne detection: beat frequency measurements between longitudinal modes of He-Ne laser; introduction to spectral analysis of fast signals

 

ב. חובות הקורס:

    חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים ופרויקט סיכום

    מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% תרגיל