פרופ' בוריס שפירא- פיסיקה של חצאי מוליכים 86-863

 

א.      מטרות הקורס:

 

Semiconductor Physics is in fact the fundamental physics needed to understand the microscopic properties of solid state materials. In fact, the Physics of Semiconductors is very deep quantum mechanics. For this reason, Semiconductor Physics has sometimes been called the best "laboratory" for studying quantum mechanical effects. Another obvious, very important motivation for the study of Semiconductor Physics is the fact that the microscopic properties it deals with are responsible for the majority of modern technology. These properties determine the material mechanical strength, how they interact with light, how they conduct electricity, etc. So, Semiconductor Physics is an important subject for technology, because it gives guidance on how to design the circuits needed for modern electronic devices.

 

 

  1. תוכן הקורס:

 

I.                   Electrons and Holes in Semiconductors.

 

Crystal Structure of the Common Semiconductors. Band Structure. Electrons and holes.  Effective mass approximation. Density of States for arbitrary dispersion law. Chemical potential in semiconductors. Donors and acceptors. Intrinsic and Extrinsic semiconductors. Heterostructures. Quantum wells, dots and wires. Bands in a Quantum well. Multielectrons effects.

 

II.                Optical properties.

 

Electromagnetic field in semiconductor and general response function. Kramers-Kronig relations. Optical absorption. Direct and non direct transitions. AC conductivity. Optical properties of quantum wells. The Kane model. Optical gain and lasers.

 

III.             Excitons.

 

Frenkel and Wannier Mott excitons, Direct and non direct excitons, Excitons in one and two dimensional systems. Excitons in low dimensional semiconducting structures. Excitons in heterostructures.  Exotic excitons. Excitonic dielectric. Excitons in strong magnetic field. Excitons condensation.
 

IV. Kinetics in Semiconductors.

 

Transport in nanostructures. Coulomb blockade. T-matrix. Current and conductance. Resonant tunneling. Scattering in semiconductors.  Drude and Boltzman theory. Master equation. Single electron transistor. Single-electron transfer devices.

Resonant-tunneling diodes. Quantum interference field-effect transistor.

Ballistic electron devices. Mesoscopic systems.

 

 

V. Physics of Semiconducting Devices.

 

Metal-Semiconductor Contacts. Diode. P-n-junction and Schottky Barrier contact.

Photodiodes, Photodetectors, Solar Cells. Tunnel diodes. Quantum semiconductor devices. Transistors. Bipolar and field effect transistor. Signal amplification and memory cell. Digital Circuits and Memory Devices. Integrated Optoelectronics. Optical Storage Devices. The Optical Computer. Quantum Computation. Semiconductor based Nuclear Spin Quantum Computer.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: מצב מוצק, מכניקה קוונטית ופיסיקה סטטיסטית

 

 חובות: נוכחות והגשת עבודה

 

 מרכיבי הציון הסופי: 80%- עבודת בית, 20%- נוכחות

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

1.         M. Shur, Physics of Semiconductor Devices, Prentice Hall (1990)

2.             J. Davis, The physics of low dimensional semiconductors. Cambridge Press (1998).

3.             S. Wang- Fundamentals of Semiconductor Theory and Device Physics, Prentice Hall (1989)

4.             R. Warner & B. Grung - Semiconductor Device Electronics, Holt Rinehart & Winston (1991)