ד"ר דניס גולוסוב - נושאים נבחרים במגנטיות 86-825

 

א. מטרות הקורס:

קורס זה הוא אחד מקורסי הבחירה לתארים מתקדמים (תואר השני ותואר השלישי) הנלמדים במחלקה לפיסיקה אחת למספר שנים. קורס זה מהווה המשך לקורס "מצב מוצק" שהנו חובה בלימודי תואר הראשון. הקורס עוסק בנושאים מתקדמים במצב מוצק ומהווים בסיס תאורטי למחקרים רבים המתבצעים במחלקה.

 

ב. תוכן הקורס:

 

   

1. Microscopic sources of magnetism.

2. Spin waves. Magnons in a Heisenberg ferromagnet.

3. Magnons in an antiferromagnet. Effects of anisotropy and external field, soft modes.

4. Frustrated systems.

5. Oxides and double exchange magnetism.

6. Magnons in a double exchange magnet.

7. Phase separation.

8. Magnetic metals, Stoner theory.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: תורת הקוונטים מתקדמת ומצב מוצק.

 

 חובות: תרגילי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 60% תרגיל,    40% השתתפות

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

Mattis - The theory of Magnetism Made Simple, World scientific, 2006
Akhiezer, Bar'yakhtar and Peletminskii - Spin Waves, North-Holland, Amsterdam, 1968