פרופ' יצחק דנה - שיטות מתמטיות לביופיסיקאים 86-270

 

א. מטרות הקורס

 

שיטות לפיתרון מישואות דיפ', טורי והתמרות פורייה.

 

ב. תוכן הקורס:

 

    מהלך השיעורים: הוראה פרונטלית.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

מיש' דיפ' סדר 1

2-3

מיש' דיפ' סדר 2 ומעלה

4-5

טורי פורייה

6-7

התמרת פורייה

8 – סוף הקורס

מי' דיפ' חלקיות

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: 86147 , 86148

 

 חובות / דרישות / מטלות: תרגילי בית + בחנים.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):  100% עבודה

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

  • Mathematical methods for physicists and engineers ( Mary L. Boas)
  • Mathematical Methods for Engineers and Scientists (K. T. Tang)