דר' אורית שפי- סמינר בננו-טכנולוגיה 86-908

א.      מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

מטרת הסמינר היא לחשוף את התלמידים לתחומי המחקר השונים בננו-טכנולוגיה.

תלמידים יחייבו להשתתף בסמינר אחד במהלך הלימודים לתואר.

בסמינר ידרשו התלמידים להציג מחקר עדכני הקשור לתחומי ננו-מדע וננוטכנולוגיה, רצוי בהתאם לנושא מחקרם.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

מהלך השיעורים:

תלמידים מציגים את עבודות המחקר באורך של שעה. לאחר כל הצגה התקיים דיון הן על שיטות ההצגה והן על תוכן ההצגה.

 

ג. חובות הקורס:

    חובות / דרישות / מטלות: הצגת עבודת המחקר

נוכחות חובה

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון מספרי

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     אין