פרופ' יצחק רבין- קולוקויום בפיסיקה 86-940

א. מטרות הקורס:

הרצאות ע"י חוקרים מהארץ ומהעולם.

 

ב. תוכן הקורס:

תקצירי ההרצאות מפורסמים באתר המחלקה באינטרנט.

‎‎‎‎

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות: השתתפות

 מרכיבי הציון הסופי: עובר/ נכשל