פרופ' יובל גרעיני- קולקוויום בביופיסיקה 86-952

א. מטרות הקורס:

הרצאות ע"י חוקרים מהארץ ומהעולם.

ב. תוכן הקורס:

תקצירי ההרצאות מפורסמים באתר המחלקה באינטרנט.

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

      חובות: השתתפות

     מרכיבי הציון הסופי: עובר/ נכשל