דר' יגאל פת-אל מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיסיקה 86-879

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות): הכרת מושגי יסוד בתחום האסטרונומיה, האסטרופיזיקה וחקר מערכת השמש תוך שימת דגש על כיפת השמים, מערכת השמש והתפתחות כוכבים

 

ב. תוכן הקורס:

הכרת כדור השמים, מחזוריות הזמן, חוקי קרינה של גוף שחור, ספקטרום, התפתחות כוכבים, כוכבים קומפקטיים, מבנה הגלקסיה, קוסמולוגיה, מערכת השמש שלנו ומערכות שמש אקסטרא-סולריות, מכשור אסטרונומי

 

    מהלך השיעורים:

שיעורים פרונטאליים  ותרגולים. במהלך הקורס תעשה תצפית אחת בגרמי השמים

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 1. מבוא – התפתחות האסטרונומיה מימי קדם ועד ימינו
 2. מושגי יסוד באסטרונומיה – סולם המרחקים בהירות בהירות מוחלטת
 3. כדור הארץ בחלל - זמן וקואורדינטות שמימיות  
 4. מבוא למערכת השמש – מבנה כללי של מערכת השמש 
 5. גופים קטנים במערכת השמש – ירחים אסטרואידים ושביטים
 6. מערכות שמש אקסטרא-סולריות
 7. מודלים להיווצרות מערכת השמש
 8. מבוא לקוסמוכימיה
 9. מבוא לאסטרופיזיקה – חוקי קרינה של גוף שחור וקרינה אלקטרומגנטית מבוא לספקטרוסקופיה – קווי בליעה ופליטה ספקטרום של כוכבים דיאגרמת HR
 10. ריאקציות תרמוגרעיניות בכוכבים הולדתו של כוכב – קריסת ענן מולקולרי מסת ג'ינס מסלול היאשי
 11. משוואות מצב של כוכבים והתפתחות כוכבים – ענקים אדומים ערפילית פלנטרית ננס לבן וסופרנובות
 12. כוכבים משתנים  - במערכות זוגיות– אונות רוש דיסקות ספיחה נובות ננסיות נובות מגנטיות כוכבים פועמים. מעברי מסה בין כוכבים במערכות זוגיות
 13. כוכבים קומפקטיים – ננסים לבנים כוכבי נויטרונים וחורים שחורים
 14. עננים מולקולריים, ערפיליות פליטה, ערפיליות מאירות, צבירי כוכבים, גלקסיות
 15. מבוא לקוסמולוגיה
 16. מושגי יסוד בתצפיות אסטרונומיות – מצלמת CCD, טלסקופים, אופטיקה גיאומטרית – הגדלה, גודל שדה, כושר הפרדה, לינאריות, פוטומטריה ואסטרומטריה

 

במהלך השיעורים ישולבו תצפיות במידת האפשר. ייתכנו שינויים בסדר הנושאים.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים, מבחן מסכם

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון עובר 60, 50% מבחן 50% תרגילים

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

יגאל פת-אל, אסטרונומיה -  מדריך להכרת השמים, הוצאת קוסמוס

נח ברוש, חגי נצר,מאיר מידב, היקום, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

 חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בשיעורים

תרגילים