פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'- מבוא לפיסיקה חישובית 86-362

 

א. מטרות הקורס: הוראת הפיסיקה החישובית

 

ב. תוכן הקורס ותכנית מפורטת:

  • Concepts of computational physics
  • Software for graphics and interactivity
  • Lattice model simulations: cellular automata; diffusion-limited aggregation; percolation
  • Monte Carlo methods: Markov processes; Ising model; random numbers; fluid simulations; traveling salesman problem
  • Simulations involving differential equations: Kepler problem; integration of equations of motion; reaction-diffusion chemistry; quantum wave packet
  • Molecular dynamics simulation: basic methodology; measurements; applications; advanced techniques
  • Fourier transforms: fast-Fourier transform
  • Chaos and fractals: logistic map; Mandelbrot set; Lorenz attractor

מהלך השיעורים: דיבור, כתיבה על לוח, דיאלוג עם תלמידים והצגה של סימולציות מחשב.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: מבוא למחשבים

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים ופרויקט סיכום

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing-Third Edition (2007), 1256 pp. Cambridge University Press