פרופ' דוד קסלר - אנליזה נומרית 86-302

 

א. מטרות הקורס: הוראת האנליזה נומרית

 

ב. תוכן הקורס ותכנית מפורטת:

  • Systems of linear equations: Gaussian elimination; triangular factorization, LU algorithm and pivoting; iterative methods
     
  • Solution of nonlinear equations: bisection, Newton-Raphson methods; functions of several variables
  • Interpolation: cubic spline interpolation
  • Ordinary differential equations- Boundary Value Problems: Shooting, Collocation, Matrix formulation of linear  problems
  • Partial differential equations: diffusion equation - explicit and implicit methods; Crank-Nicholson method; Schroedinger equation
  • Stochastic Processes: Random Walk, Master Equation, Langevin Equation, Birth-Death processes.

מהלך השיעורים: דיבור, כתיבה על לוח, דיאלוג עם תלמידים והצגה של סימולציות מחשב.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: מבוא למחשבים

 

 חובות / דרישות / מטלות: הגשת תרגילים ופרויקט סיכום

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing-Third Edition (2007), 1256 pp. Cambridge University Press