פרופ' יצחק רבין - פיסיקה של התא החי 86-844

Physical biology of the cell

Rob Phillips, Jane Kondev, Julie Theriot

Publisher: Garland Science

Classification No. 20 PHI p