פרופ' יצחק רבין - פיסיקה של התא החי 86-844

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

קורס זה הוא אחד מקורסי בחירה לתארים הגבוהים (תואר השני ותואר השלישי) שהמחלקה לפיסיקה מלמדת פעם ב- 2-4 שנים. קורס זה הוא גם קורס בחירה לסטודנטים של תואר ראשון (שנה ג') בכל המסלולים.

הקורס מיועד ללימודים של פיסיקה של התא החי.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

Why: Biology By the Numbers
What and Where: Construction Plans for Cells and Organisms
When: Stopwatches at Many Scales
Who:  Hemoglobin (model protein), bacteriophage (virus), E. coli (prokaryotic cell), yeast (eukaryotic cell), mice (multicellular organisms)

Mechanical and Chemical Equilibrium in the Living Cell
Two-State Systems: From Ion Channels to Cooperative Binding
Random Walks and the Structure of Macromolecules
Beam Theory: Architecture for Cells and Skeletons
Biological Membranes: Life in Two Dimensions

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה.

חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגילי בית.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% מבחן

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן

חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס.