הנדסת חשמל מורחב ופיסיקה ראשי

תכנית הלימודים בהנדסת חשמל פיזיקה- 83180/86280

התכנית המשולבת נועדה להקנות לסטודנטים מצטיינים בסיס ידע רחב בתחומי ההנדסה והפיזיקה. סטודנטים בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב בהצלחה בחברות הי-טק  ובחברות עתירות ידע הדורשות מהנדסים בעלי ידע מעמיק בתחום הפיזיקה.

 

למערכת השעות המעודכנת לשנת תשע"ז- לחץ כאן

 

להלן תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשע"ז:

 

    סמסטר א' סמסטר ב'
    ה ת מ ה ת מ
שנה א'              
83-002 אשנב להנדסה - - - 2 - -
83-102 פיזיקה 1 4

 
2
 
-
 
-

 
-

 
-
83-103
 
פיזיקה 2 -

 
-
 
-

 
4
 
2
 
-

-
83-105 מעבדה בפיזיקה - - - - - 2
83-110 אלגברה לינארית 4 2 - - - -
83-112 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 4 3 - - - -
83-114 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 - - - 4 2 -
83-115 משוואות דיפרנציאליות רגילות - - - 2 1 -
83-116 מתמטיקה בדידה 1 2 1 - - - -
83-120 מבוא לחישוב 2 2 - - - -
83-140 מערכות לוגיות ספרתיות - - - 3 1 -
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית 2 1 - - - -
  סה"כ 18 10 - 17 7 2
שנה ב'              
83-206 מערכות לינאריות 3 1 - - - -
83-207 שדות אלקטרומגנטיים - - - 3 1 -
83-210 אנליזה הרמונית 2 1 - - - -
83-211 פונקציות מורכבות 2 1 - - - -
83-214 כלים לאנליזה נומרית - - - 2 2 -
83-216 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה 3 1 - - - -
83-237 מבוא להנדסת חשמל 3 1 - - - -
83-238 מעבדה במבוא להנדסת חשמל - - 3 - - -
83-243 מעבדה ביסודות התקני מוליכים למחצה - - - - - 2
83-244 יסודות התקני מוליכים למחצה - - - 3 1 -
83-245 אותות ומערכות - - - 3 1 -
83-246 מבוא לבקרה - - - 3 1 -
86-207 מתמטיקה לפיסיקאים 3  או 83-215 4 2 - - - -
86-209 גלים 3 2 - - - -
86-210 מכניקה אנליטית 3 2 - - - -
86-311 תורת הקוונטים 1 - - - 3 2 -
86-232 מעבדה ממוחשבת - - 3 - - -
  סה"כ 25 12 7 17 8 2
שנה ג'              
83-223 תכנות מונחה עצמים 2 2 - - - -
83-302 אותות אקראיים ורעש 3 2 - - - -
83-303 אלקטרוניקה לינארית 3 2 - - - -
83-305 מעבדה למיקרו-מחשבים 1 - 3 - - -
83-308 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים 3 2 - - - -
83-315 מעבדה למעגלים אלקטרוניים ספרתיים - - - - - 3
83-325 מעבדה למעגלים אנלוגיים - - - - - 3
83-340 מבוא לאלקטרואופטיקה ואופטיקה מודרנית 3 1 - - - -
86-312 תורת הקוונטים 2 3 2 - - - -
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 - - - 3 1 -
  סה"כ 18 11 3 3 2 6
שנה ד'              
83-401 פרויקט 7 - - 7 - -
86-216 מכניקה סטטיסטית 2 3 1 - - - -
86-385 מעבדה בפיזיקה ישומית - - 3 - - -
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים - - - 3 1 -
86-370 פיסיקת המצב המוצק - - - 4 2 -
  סה"כ 10 1 3 14 3 -

ועוד קורס בחירה בפיזיקה בהיקף של 1.5 נקודות זכות. 

לא כולל קורסים כללים, לימודי יסוד, אנגלית וקורסים אחרים לפי דרישות האוניברסיטה

 

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים  לשנת תשע"ג-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים  לשנת תשע"ד-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז- לחץ כאן