פרופ' אביעד פרידמן - מעבדה מתקדמת בפיסיקה 86-386

א. מטרות הקורס:

1. להעניק לסטודנטים ניסיון בעבודה מעבדתית בפיסיקה.

2. להכיר לסטודנטים חלק מהציוד המתקדם במחלקה.

3. להקנות לסטודנטים ניסיון בהכנת ומתן הרצאה מדעית.

 

ב. מהלך השיעורים:

במהלך הסמסטר כל זוג סטודנטים מבצע פרוייקט ניסיוני בפיסיקה מלווה במדריך. הפרוייקט כולל הכרת הרקע התיאורטי, לימוד הפעלת המיכשור, ביצוע ניסיונות, עיבוד נתונים והסקת מסקנות. מכל זוג נדרש להעלות רעיון מקורי לביצוע חלק מהניסוי. בסוף הסמסטר כל זוג מרצה על הניסוי שלו בפני שאר הסטודנטים והמדריכים. בנוסף עוברים הסטודנטים מספר "תחנות" בהם הם נחשפים למיכשור מתקדם הקיים במחלקה.

רשימת מעבדות:

 

מס' המעבדה

נושא המעבדה

1

על מוליכות

2

פיזואלקטיות

3

חצאי מוליכים

4

גיירומגנטיות

 

ג. חובות הקורס:

חובות / דרישות / מטלות: ביצוע פרויקט ניסיוני והרצאה עליו.

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי): הציון נקבע על ידי התרשמות המדריכים מהעבודה הניסיונית ומאיכות ההרצאה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: החומר התיאורטי ניתן לסטודנטים על ידי המדריכים.