פרופ' נדב שנרב - סמינר מתקדם 86-830

 

א.      מטרות הקורס:

     This is a compulsory course that the second degree students take in the last semester (second semester, second year) of their studies towards the M.Sc. degree. The goal of the course is to help the students in preparation their examination talk and presentation, as well as in acquiring experience in public speaking, answering questions, etc.

 

ב. תוכן הקורס:

כל סטודנט מעביר הרצאה מתחום מחקרו.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 מרכיבי הציון הסופי: עבודה 100%

 

ד. ביבליוגרפיה:

The article by James C. Garland "Advice to beginning physics speakers", Physics Today, July 1991, p.42, might be very useful.