פרופ' עידו קנטר - מכניקה סטטיסטית מתקדמת 86-821

 

 

א. מטרות הקורס: קורס זה הוא אחד מקורסי החובה לתואר שני. ומהווה המשך טבעי של קורסי חובה של תואר הראשון, כמו פיסיקה סטטיסטית, תורת הקוונטים, וכוי.

 

ב. תוכן הקורס:

עקרונות המכניקה הסטטיסטית כולל:

צברים סטטיסטיים,

משפט ליוביל,

צברים בשיווי משקל,

ארגודיות,

סטטיסטיקה קוונטית

מבא למעברי פזה כולל:פתרונות מדויקים במימד אחד ושניים

מטריצות מעבר

תהליכים מרקוביים

מודלי ספינים במימד 1,2,3

השפעת שדה מדנטי אקראי על מעברי פזה

תורת כיול

תאורית לנדאו

פתרונות בתורת השדה הממוצע

 

ג. חובות הקורס: תרגיל + בחינה

 

     דרישות קדם: ידע בסיסי בתכנות.

 

 חובות / דרישות / מטלות: 

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): בחינה 80%, תרגיל 20%

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

Statistical Mechanics, K. Huang (John Wiley, NY)

A modern course in statistical physics, L. E. Reichl (Univ. of Texas press)

Statistical Physics, Lifshitz and Pitaevskii

Phase transition and critical phenomena, S. Ma

Introduction to phase transition and critical phenomena, H. E. Stanely