פרופ' ריצ'רד ברקוביץ' - תורת הקוונטים מתקדמת 86-803

 

 

א.      מטרות הקורס:

ניסוח מטריציאלי של תורת הקוונטים, הצגות שרדינגר, הייזנברג ואינטראקציה, סימטריות וחוקי שימור, סימטריה תחת סיבוב, תנע זוויתי וספין. חלקיקים זהים-סימטריה של מערכות בעלות חלקיקים זהים, עקרון פאולי, קוונטיזציה שניה של בוסונים ופרמיונים. אינטראקציה של קרינה וחומר-התיאור הסמי-קלאסי, בליעה ופליטה של פוטונים, האפקט הפוטואלקטרי, קוונטיזציה של השדה האלקטרומגנטי, פליטה מאולצת וספונטנית אטומים- אטומים דו ערכיים, קרובי הרטרי-פוק, תומס-פרמי, אינטראקצית ספין -מסלול. מכניקת קוונטים רלטביסטית-חלקיק בעל ספין אפס: משוואת קליין-גורדון, חלקיק חפשי ומצבים קשורים. חלקיק בעל ספין חצי: משוואת דירק, חלקיק חפשי ,תורת החורים.

 

ב. תוכן הקורס:

 

·         Introduction, selected topics from electrodynamics, classical and quantum mechanics.

·         Semiclassical theory of radiation, photoelectric effect, Cherenkov effect, selection rules.

·         Quantization of fields, quantum electrodynamics, interaction between electrons and electromagnetic field.

·         Superfluidity and superconductivity, Bose-Einstein condensation, high-temperature superconductivity.

·         Relativistic quantum mechanics, Dirac theory

·         Green function, Feynman diagrams.

·         Quantum versus classic mechanics, WKB and other approximations.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

    דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 מרכיבי הציון הסופי: 20% תרגיל, 80% עבודה

 

ד. ביבליוגרפיה:

L. Schiff, Quantum Mechanics
L. Landau and E. Lifshitz, Quantum Mechanics
R. Mattuck, A Guide to Feynmann Diagrams