פרופ' בנימין ארנברג - פיסיקה של ממברנות ופולימרים 86-327

א. מטרות הקורס:

ללמד את היסודות הפיסיקליים של המבנה והתפקוד של ממברנות ביולוגיות.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הרצאות פרונטליות ותרגול במהלך ההרצאה.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

המבנה של ממברנות ביולוגיות

2

תרמודינמיקה של מערכות מים:ליפיד

3

חד שכבות ומגש Langmuir-Blodget

4

יצירה של מיצלות

5

יצירה של וסיקולות

6

דיגרמת פאזות ומעברי פאזה בממברנות

7

גיאומטריה ונפח של ליפוזומים

8

סדר וצמיגות בממברנות

9

דיפוזיה סיבובית ורוחבית בממברנות

10

טכניקות של פלורסנציה בחקר ממברנות

11

פוטנציאל דונאן

12

פוטנציאל פני שטח

13

פוטמנציאל טרנס-ממברנלי (פוטנציאל נרנסט)

 

ג. חובות הקורס:

מרכיבי הציון הסופי : בחינה סופית – 100%

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: לחץ כאן

חומר מחייב למבחנים: