ד"ר יוסי בן ציון - אוריינטציה לתלמידי מחקר 86-431

 

א.      מטרות הקורס:

קורס זה נלמד בסמסטר האחרון של הלימודים לתואר ראשון (שנה ג'). מטרת הקורס – לקשר בין סטודנטי מחקר פוטנציאלים (המסיימים כעת את לימודי התואר הראשון ורוצים להמשיך לתואר השני) לבין המנחים (חברי סגל במחלקה לפיסיקה).

 

ב. תוכן הקורס:

    מהלך השיעורים:

כל הרצאה מופיע  חבר סגל אחר בפני לסטודנטים המתאר את תחום המחקר שלו ואת השאלות שסטודנטי המחקר שלו חוקרים. סטודנטים המעוניינים להמשיך למחקר במסגרת תואר שני בתחום יוצרים קשר עם החוקר לאחר ההרצאה לפגישה אישית.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

הקורס מורכב מהרצאות של חברי סגל שונים המתארים  את תחום המחקר שלהם.

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: להיות לקראת הסוף בלימודים לתואר הראשון בפיסיקה

 

 חובות / דרישות / מטלות:  השתתפות

 

 מרכיבי הציון הסופי : השתתפות – ציון עובר

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:  אין