פרופ' יוסף ישורון - מעבדה בפיסיקה ישומית 86-385

 

א.      מטרות הקורס:

1.      הכשרה בעבודה נסיונית בפיסיקה

2.      קבלת ידע בסיסי במספר תחומים אשר אינם בתוכנית הלימודים של התואר הראשון.

3.      לימוד והתנסות בתוכנית LABVIEW לעיבוד נתונים.

 

ב. מהלך השיעורים: במהלך הסמסטר כל זוג סטודנטים מבצע 3 מעבדות מתוך הרשימה המפורטת להלן. הסטודנטים לומדים את החומר התיאוראטי, מבצעים ניסויים וכותבים דוח מסכם על כל מעבדה. לבסוף הם נבחנים בעל פה ומקבלים ציון. כמו-כן הסטודנטים מקבלים פרוייקט סימסטריאלי בתיכנות LABVIEW ונבחנים עליו במהלך הסמסטר.

 

    רשימת מעבדות:

 

מס' המעבדה

נושא המעבדה

1

ואקום

2

על מוליכות

3

אפקט הול

4

נקודת קורי

5

קרינת גמא

6

גלי מיקרו

7

אולקרה סאונד

8

דיסלוקאציות

9

ג'ירומגנטיות

 

 

 

ג. חובות הקורס: ביצוע 3 מעבדות ופרוייקט LABVIEW.

 

 מרכיבי הציון הסופי: ציון מספרי המורכב מ30% לכל מעבדה ו10% לפרוייקט הLABVIEW.

 

ד. ביבליוגרפיה: החומר התיאורטי למעבדות השונות מופיע באתר.