פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'- תורת הקוונטים 1 86-311

 

 

א. מטרות הקורס:

תורת הקוונטים היא אחת משני התיאוריות אשר שינו את פני הפיסיקה בתחילת המאה ה20 ומהווה את הבסיס להבנת הפיסיקה המודרנית. תורת הקוונטים מאופיינת בשפה ייחודית הן מתמטית והן קונספטואלית-פיסיקלית. מטרת הקורסים בקוונטים בתואר הראשון (תורת הקוונטים 1 ו-2) היא להכשיר את הסטודנט לתאר בעיות פיסיקליות תוך שימוש בכלים של תורת הקוונטים.  לשם 

כך הסטודנטים ילמדו את הכלים המתמטיים המשמשים את התיאוריה, יבינו את הקונספטים הפיסיקליים העומדים בבסיסה ויראו את יישומה למערכות פיסיקליות

שונות – ממומנט מגנטי של אלקטרון ועד אטום המימן.

 

ב. תוכן הקורס:

    תכנית הוראה מפורטת:

·         Introduction: short historical survey (1900-1930); waves vs particles; some introductory problems - Bohr atom, de Broglie wavelengths, diffraction of particles

·         Basic concepts of quantum mechanics: wavefunctions and operators; eigenfunctions and eigenvalues; Hermitian operators; commutation of operators; relation between quantum and classical mechanics

·         Energy and momentum: Hamiltonian; stationary states; development of states with time; momentum; waves and wave packets; probability current density;

·         uncertainty principle

·         Schroedinger equation: general properties of motion in 1D; potential well; linear oscillator; variational principle; tunneling; transmission and reflection coefficients

·         Angular momentum (part one): commutation properties; eigenvalues and eigenfunctions; planar and spatial rotators

·         Motion in a central field: reduction to 1D Schroedinger equation; three quantum numbers; hydrogen atom

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

  70%  מבחן

  30% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Quantum Mechanics" Cohen-Tanuji

"Quantum Mechanics" Merzbacher

"Quantum Mechanics" Schiff

"Introduction to Quantum Mechanics" Park

"Quantum Mechanics" Landau and Lifshitz

"Quantum Mechanics" Davidov

"Modern Quantum Mechanics" Sakurai

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס