ד"ר שרון שוורץ - מעבדה באופטיקה 86-248

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

ביצוע ניסויי מעבדה באופטיקה, באופן שעוקב אחרי הקורס "אופטיקה".

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

תכנית הוראה מפורטת:

 

Geometrical optics and Aberrations; interference and interferometers; Polarized light, Double refraction and optical activity; Gratings and wavelength Analysis. 

ג. חובות הקורס:

    דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה והקורס "גלים" ובמקביל הקורס "אופטיקה".

 

 חובות / דרישות / מטלות: חובת השתתפות בכל הניסויים והגשת דוחות מעבדה.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):  100% דוחות מעבדה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Fundamentals of optics", F.A. Jenkins and H.E. White. McGraw Hill.

"Optics", E. Hecht. Addison-Wesley.