ד"ר דימיטרי גוטמן - הידרודינמיקה ואלסטיות 86-212

 

א. מטרות הקורס:

הידרודינמיקה ואלסטיות עוסקת בהתנהגות מאקרוסקופית של נוזלים ומוצקים בהתאמה, שפועלים עליהם כוחות חיצוניים. אנו מניחים תאור רציף של התווך והטיפול התיאורטי נעשה בשפת תורת השדות המוגדרים במרחב ובזמן: המהירות והלחץ בנוזלים וכן המעוות והמאמץ במוצקים. בהידרודינמיקה נתמקד בעיקר בבעיות זרימה ואילו באלסטיות בתכונות שווי משקל של מוצקים. יודגש הקשר לתופעות מוכרות מחיי היום-יום.  

 

ב. תוכן הקורס:

      תכנית הוראה מפורטת:

 

·     Introduction to continuum mechanics: liquids and solids

 

·    Simple deformations of elastic solids: Hook’s law, Young’s modulus, Poisson ratio, bulk and shear moduli. Torsion of rods and bending of beams.

 

·    Waves and vibrations in solids. Longitudinal (sound), torsional and bending waves in rods

 

·    General theory of stress and strain in solids: displacement field, stress and strain tensors. The elastic energy of deformed bodies, elastic constants.

 

·    Hydrodynamics of ideal liquids: Euler and Lagrange descriptions, Euler’s equation, streamlines, equation of continuity, momentum conservation, incompressible fluids. Hydrostatics. Bernouli’s theorem, potential flow, circulation. Flow around a sphere, d’Álembert’s paradox. Gravity waves.

 

·    Hydrodynamics of real liquids: viscosity, viscous stress, Navier-Stokes equation.  Laminar flow: Couette and Poiseuille geometries,  Stokes flow around a sphere. Reynolds number, boundary layers, turbulence, Kolmogorov’s theory. Suspensions: diffusion and hydrodynamic interactions.  

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: קורסי החובה של שנה ראשונה, גלים (שנה ב')

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן, בוחן והגשת תרגלי בית

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

60% מבחן,    20% בוחן,  20% תרגיל

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

"Mechanics of Continua and Wave Dynamics" Brekhovskih and   Goncharov

"Theory of Elasticity" Landau and Lifshitz

"Fluid Mechanics" " Landau and Lifshitz

 

 

 חומר מחייב למבחנים: החומר שיועבר בקורס