שלחו לחבר

תואר שני

תואר שני בפיסיקה עם תיזה

 

למערכת שעות המעודכנת לשנת תש"פ-לחץ כאן

תכנית לימודים לתואר שני –  86401

תואר שני בפיזיקה עם תיזה

 

כל סטודנט לתואר שני חייב ללמוד קורסים בפיזיקה (ראה רשימת הקורסים לסטודנטי מחקר) בהיקף של 13 נקודות זכות (נ''ז) לפחות במשך שנתיים לימודיו לתואר, כולל קורסי חובה (ראה מטה) וקורסי בחירה. קורס 86-940 (קולוקוויום והוראה) אינו נכלל בתוך 13 נ''ז אלה, אך הוא קורס חובה והנוכחות בו חובה בכל שנות הלימודים לתואר.

שימו לב:  בהמלצה בכתב של המנחה ובאישור ראש המחלקה ניתן לקחת קורס אחד ממחלקה אחרת בפקולטה למדעים מדוייקים (כימיה, מתמטיקה, מדעי המחשב, בית הספר להנדסה) או בפקולטה למדעי החיים ולכלול אותו בתוך 13 נ''ז הנדרשות.

בכל מקרה, לא יוכל סטודנט לצבור יותר מ-1.5 נ"ז מחוץ למחלקה.

קורסי חובה:

כל סטודנט חייב ללמוד  ארבעה קורסי חובה :

א. 86-803 תורת הקוונטים מתקדמת (2 נ"ז) - לכל הסטודנטים

ב. 86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת (2 נ"ז) - לכל הסטודנטים

ג.  86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית (2 נ"ז) - לתיאורטיקאים

     86-846 שיטות נסיוניות מתקדמות (2 נ"ז) - לנסיונאים

ד.  86-830 סמינר מתקדם (1 נ"ז) - לכל הסטודנטים

ס''ה 7 נ''ז של קורסי חובה.

סטודנטים שכבר למדו קורס חובה מסוים במסגרת הלימודים לתואר ראשון, יקחו קורס אחר מרשימת הקורסים לתואר שני כדי להגיע לסה''כ  13 נ''ז לפחות.

 

קורסי בחירה:

ברוב קורסי הבחירה קיים הבדל בין מספר השעות הפרונטאליות לבין מספר נקודות זכות. הדרישות לתואר מוגדרות לפי נקודות זכות (ראה רשימת הקורסים).

 

סה''כ נקודות זכות לתואר שני גם לתיאורטיקאים וגם לנסיונאים:  13 (לפחות).

 

בנוסף לעיל, כל סטודנט חייב בבחינת פטור באנגלית ובקורסי יסוד ביהדות – פרטים בחוברת המידע לסטודנט או באתר האוניברסיטה באינטרנט.

 

לתוכנית הלימודים לשנת תש"ע- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"א-לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ב- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ד- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ה- לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ו -לחץ כאן

לתוכנית הלימודים לשנת תשע"ז- לחץ כאן

 

 

תאריך עדכון אחרון : 28/01/2020