חומרי הדברה בחקלאות לבטים ופתרונות – החיטוי הסולרי כמשל

Seminar: 
Speaker: 
Date : 
Place: 
Abstract: