מערכת 'מעיל רוח' - עקרונות פיזיקליים וטכנולוגיים

Speaker: 
Date : 
Place: 
Abstract: