ד"ר דימטרי גוטמן - הסתברות וסטטיסטיקה 86-156

Introduction to Probability

Dimitri P. Bertsekas, John N. Tsitsiklis

Chapters 14-15: Numerical Recipes

Publisher: Athena Scientific

 

 

הסתברות: מכילה 157 בעיות עם פתרונות מפורטים 

תלמה לויתן, אלונה רביב

מהדורה ב'

מו"ל: עמיחי

מס' מיון: 60-01 לוי.הס תשנ"ז ‬

 

הסקה סטטיסטית

אלונה רביב, תלמה לויתן

מהדורה ב' מעודכנת ‬

מו"ל: עמיחי

מס' מיון: 519 רבי.הס תשס"ז ‬

Mathematical methods in the physical sciences

Boas, Mary L.

Chapter 16

2nd edition

Publisher: Wiley

Classification No. 11 BOA m2


 

 

Applied Statistics and Probability for Engineers: Reg Card

Douglas C. Montgomery, George C. Runger

5th Revised edition

Publisher: Wiley