קורסים תשפ"ב

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
פרופ'

אלי סלוצקין
אסף פאר

86-120-01
86-120-04
חשמל ומגנטיות
חשמל ומגנטיות
פרופ' 
פרופ'
אביעד פרידמן
נדב שנרב
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-147 מתמטיקה 1 לפיזיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיזיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיזיקאים פרופ' עמוס שרוני
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות ד"ר רוני ברטש
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה ד"ר סטאס בורוב
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית ד"ר אופק בירנהולץ
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה ד"ר אמיר בשן
86-207 מתמטיקה 3 לפיזיקאים פרופ' יהונתן רוכמן
86-208 מתמטיקה 4 לפיזיקאים פרופ' דימטרי גוטמן
86-209 גלים פרופ' יונתן טוקר
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' אבי פאר
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' בינה קליסקי
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה פרופ' אבי פאר
86-248 מעבדה באופטיקה פרופ' אבי פאר
86-250 אלקטרוניקה לפיזיקאים פרופ' יוני טוקר
86-251 מעבדה באלקטרוניקה פרופ' יוני טוקר
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ' אלי ברקאי
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 ד"ר סטאס בורוב
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי ד"ר מעיין סומנייק
86-302 אנליזה נומרית פרופ' נדב שנרב
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' אלי ברקאי
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית ד"ר רוני ברטש
86-370 פיזיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385
 
מעבדה בפיזיקה ישומית ד"ר
פרופ'
נועה קורצויל
בינה קליסקי
86-432 סמינר בנושאים נבחרים

ד"ר
פרופ'
ד"ר
פרופ'

רוני ברטש
מרדכי דויטש
יוסי בן-ציון
דוד קסלר

 

קורסים לתואר שני ושלישי (כולל קורסי בחירה לתואר ראשון)

מספר קורס שם הקורס מרצה  
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עדו קנטר
86-212 הידרודינמיקה ואלסטיות פרופ' דמטרי גוטמן
86-317 פיזיקה כימית פרופ' גיל גובס
86-328 מבוא לביולוגיה לפיזיקאים ד"ר אופיר חכים
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים פרופ' שרון שוורץ
86-546 אבולוציה,אקולוגיה ותורת המשחקים (אנגלית) פרופ' דוד קסלר
86-565 כתיבה מדעית לפיזיקאים (אנגלית) פרופ' דוד קסלר
86-605 מדעי הנתונים ד"ר אמיר בשן
86-676 יחסות כללית וקוסמולוגיה (אנגלית) פרופ'  אסף פאר
86-683 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר אופק בירנהולץ
86-705 מעבדה בטכנולוגיה קוונטית פרופ'
פרופ'
לב חייקוביץ
אבי פאר
86-755 פיזיקה אטומית  פרופ'  לב חייקוביץ
86-785 אופטיקה לא לינארית (גם למסלול ננו) פרופ' שרון שוורץ
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-807 מבוא לננוטכנולוגיה (גם למסלול ננו) פרופ' עמוס שרוני
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית (אנגלית) פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת (אנגלית) פרופ' עדו קנטר
86-823 מצב מוצק מתקדם (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-830 סמינר מתקדם (אנגלית) פרופ'
פרופ'
ד"ר
לב חייקוביץ
שרון שוורץ
מיכאל שטרן
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות (אנגלית) ד"ר מיכאל שטרן
86-858 על מוליכות (אנגלית) ד"ר יונתן רוכמן
86-919 קולוקויום באסטרופיזיקה פרופ'
ד"ר
אסף פאר
אופק בירנהולץ
86-929 קולוקויום באופטיקה קוונטית פרופ'
פרופ'
פרופ'

אלי סלוצקין
לב חייקוביץ
שרון שוורץ

86-939 קולוקויום בעל מוליכות פרופ'
ד"ר
ליאוניד פייגל
מיכאל שטרן
86-949 קולקויום והוראה פרופ'
ד"ר
פרופ'

עמוס שרוני
יוסי בן-ציון
אסף פאר

86-959 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
פרופ'
יוני טוקר
מרדכי דויטש
86-969 קולוקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ'
ד"ר
ד"ר
פרופ'
פרופ'
פרופ'
נדב שנרב
יוסי בן-ציון
אמיר בשן
דוד קסלר
עדו קנטר
רוני ברטש
86-979 קולוקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ'
פרופ'
ד"ר
ד"ר
אלי ברקאי
דוד קסלר
יוסי בן-ציון
סטאס בורוב
86-989 קולוקויום בפיזיקת המצב המוצק ד"ר
ד"ר
פרופ'
פרופ'
פרופ'
יהונתן רוכמן
מיכאל שטרן
דימטרי גוטמן
אביעד פרידמן
ליאוניד פייגל