שלחו לחבר

קורסים תשפ"א

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
ד"ר

אלי סלוצקין
עמנואל דלה טורה

86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ'
אביעד פרידמן
נדב שנרב
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיזיקאים ד"ר סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיזיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיזיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיזיקאים פרופ' עמוס שרוני
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות ד"ר רוני ברטש
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה ד"ר סטאס בורוב
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה ד"ר אמיר בשן
86-207 מתמטיקה 3 לפיזיקאים ד"ר יהונתן רוכמן
86-208 מתמטיקה 4 לפיזיקאים פרופ' דימטרי גוטמן
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' אבי פאר
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' בינה קליסקי
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה פרופ' שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה פרופ'
ד"ר
שרון שוורץ
ליאור שני
86-250 אלקטרוניקה לפיזיקאים ד"ר יוני טוקר
86-251 מעבדה באלקטרוניקה ד"ר יוני טוקר
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ'
פרופ' 
אלי ברקאי
ריצ'רד ברקוביץ'
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר יוסי בן-ציון
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 ד"ר סטאס בורוב
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ'
פרופ'
אלי ברקאי
מרדכי דויטש
86-302 אנליזה נומרית פרופ' נדב שנרב
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ' ריצ'רד ברקוביץ'
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית ד"ר רוני ברטש
86-370 פיזיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385
    או
86-367
מעבדה בפיזיקה ישומית

מעבדה באופטיקה קוונטית
פרופ'
ד"ר
פרופ'
אביעד פרידמן
נועה קורצויל
פטריק סבע
86-432 סמינר בנושאים נבחרים ד"ר
פרופ'
ד"ר
רוני ברטש
מרדכי דויטש
עמנואל דלה טורה

 

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)

מספר קורס שם הקורס מרצה  
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עדו קנטר
86-351 פיזיקת הגרעין וחלקיקים אלמנטריים פרופ' אסף פאר
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים (אנגלית) פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית (אנגלית) פרופ' פטריק סבע
86-602 פיזור אור בתווך לא מסודר (אנגלית) פרופ' פטריק סבע
86-603 אנליזה ומידול מתמטי של נתונים רועשים ד"ר סטאס בורוב
86-604 סימולציות קוונטיות עם אטומים ופוטונים ד"ר עמנואל דלה טורה
86-605 מדעי הנתונים ד"ר אמיר בשן
86-610 קינטיקה קוונטית (אנגלית) פרופ' דימטרי גוטמן
86-634 מבוא לחישוב קוונטי (אנגלית) ד"ר מיכאל שטרן
86-676 יחסות כללית וקוסמולוגיה (אנגלית) פרופ'  אסף פאר
86-683 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר אופק בירנהולץ
86-730 יישומים ופיזיקה של התקני מצב מעובה פרופ' עמוס שרוני
86-743 מעביר פאזה ותופעות קריטיות (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-755 פיזיקה אטומית  פרופ'  לב חייקוביץ
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית (אנגלית) ד"ר יהונתן רוכמן
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת (אנגלית) פרופ' עדו קנטר
86-830 סמינר מתקדם (אנגלית) פרופ' לב חייקוביץ
86-840 אופטיקה קוונטית (אנגלית) פרופ' אבי פאר
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות (אנגלית) ד"ר מיכאל שטרן
86-882 תיאוריה של כאוס קלאסי וקוונטי פרופ' יצחק דנה
86-886 דינמיקה לא לינארית וכאוס פרופ' נדב שנרב
86-888 פיזיקה של מערכות מרוכבות (אנגלית) ד"ר רוני ברטש
86-928 קולוקויום באופטיקה קוונטית פרופ'

אבי פאר

86-938 קולוקויום בעל מוליכות פרופ' ליאוניד פייגל
86-948 קולקויום והוראה פרופ'
ד"ר

עמוס שרוני
יוני טוקר

86-958 קולקויום בביופיזיקה ד"ר יוני טוקר
86-968 קולוקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ' נדב שנרב
86-978 קולוקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ' אלי ברקאי
86-988 קולוקויום בפיסיקת המצב המוצק ד"ר יהונתן רוכמן
86-998 קולוקויום באסטרופיזיקה פרופ'
ד"ר
אסף פאר
אופק בירנהולץ

תאריך עדכון אחרון : 05/08/2020