קורס חדש באסטרופיזיקה

ניתן לקחת כקורס בחירה לתואר ראשון (משנה א' ומעלה), לתארים מתקדמים וכקורס כללי

סילבוס