קורס חדש באסטרופיזיקה

שלחו לחבר

ניתן לקחת כקורס בחירה לתואר ראשון (משנה א' ומעלה), לתארים מתקדמים וכקורס כללי

סילבוס