קורסים תש"פ

שלחו לחבר

למערכת מידע-נט לסטודנט: חיפוש קורסים

 

תואר ראשון

שנה א'
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-112 רעיונות מודרניים בפיזיקה ד"ר
פרופ'
יוסי בן-ציון
עידו קנטר
86-115 מכניקה פרופ'
פרופ'
אלי סלוצקין
אסף פאר
86-120 חשמל ומגנטיות פרופ' 
פרופ'
אבי פאר
אביעד פרידמן
86-129 מעבדה בפיזיקה כללית ד"ר נועה קורצוויל
86-140 מטלב לפיסיקאים ד"ר סמדר שץ
86-147 מתמטיקה 1 לפיסיקאים פרופ'  ליאור קליין
86-148 מתמטיקה 2 לפיסיקאים פרופ' ליאור קליין
86-153 אלגברה לינארית לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-154 משוואות דיפרנציאליות רגילות ד"ר רוני ברטש
86-156 הסתברות וסטטיסטיקה פרופ' יובל גרעיני
86-170 מבוא לפיזיקה מודרנית פרופ' נדב שנרב
שנה ב'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-164 מבוא למחשבים בפיזיקה ד"ר רונן טל
86-207 מתמטיקה 3 לפיסיקאים ד"ר יהונתן רוכמן
86-208 מתמטיקה 4 לפיסיקאים פרופ' חיים טייטבלאום
86-209 גלים ד"ר עמנואל דלה -טורה
86-210 מכניקה אנליטית פרופ' אבי פאר
86-215 תרמודינמיקה ומכניקה סטטיסטית 1 פרופ' בינה קליסקי
86-232 מעבדה ממוחשבת בפיזיקה ד"ר נועה קורצוייל
86-246 אופטיקה ד"ר שרון שוורץ
86-248 מעבדה באופטיקה ד"ר
ד"ר
שרון שוורץ
ליאור שני
86-311 תורת הקוונטים 1 פרופ'
פרופ' 
אלי ברקאי
ריצ'רד ברקוביץ'
86-431 אוריינטציה לתלמידי מחקר ד"ר
ד"ר
יוסי בן-ציון
שרון שוורץ
שנה ג'  
מספר קורס שם הקורס מרצה
86-216 פיזיקה סטטיסטית 2 ד"ר סטאס בורוב
86-234 תורת השדה האלקטרומגנטי פרופ'
פרופ'
נדב שנרב
מרדכי דויטש
86-302 אנליזה נומרית פרופ' דוד קסלר
86-312 תורת הקוונטים 2 פרופ'
פרופ'
ריצ'רד ברקוביץ'
יבגני קוגן
86-362 מבוא לפיזיקה חישובית ד"ר רוני ברטש
86-370 פיסיקת המצב המוצק פרופ' אפרת שמשוני
86-385

    או
86-367
מעבדה בפיזיקה ישומית


מעבדה באופטיקה קוונטית
פרופ'
ד"ר

פרופ'
בינה קליסקי
נועה קורצויל

פטריק סבע
86-432 סמינר בנושאים נבחרים פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
פרופ'
ד"ר
חיים טייטבלאום
מרדכי דויטש
יבגני קוגן
דימטרי גוטמן
ליאוניד פייגל
לב חייקוביץ
עמנואל דלה טורה

 

קורסים לתואר שני ושלישי (קורסי בחירה לתואר ראשון)

מספר קורס שם הקורס מרצה  
27-437 תורת האינפורמציה ושיטות למידה פרופ' עדו קנטר
86-317 פיזיקה כימית ד"ר  יוני טוקר
86-365 אופטיקה מודרנית ולייזרים (אנגלית) פרופ' פטריק סבע
86-367 מעבדה באופטיקה קוונטית (אנגלית) פרופ' פטריק סבע
86-546 אבולוציה, אקולוגיה ותורת המשחקים (אנגלית) פרופ' דוד קסלר
86-565 כתיבה מדעית לפיזיקאים (אנגלית) פרופ' דוד קסלר
86-605 מדעי הנתונים ד"ר אמיר בשן
86-607 פיסיקה של מערכות קוונטיות מחוץ לשיווי משקל (אנגלית) ד"ר עמנואל דלה טורה
86-634 מבוא לחישוב קוונטי (אנגלית) ד"ר מיכאל שטרן
86-676 יחסות כללית וקוסמולוגיה  פרופ'  אסף פאר
86-677 פיזיקת פלזמה  פרופ' אסף פאר
86-683 מבוא לאסטרונומיה ואסטרופיזיקה ד"ר אופק בירנהולץ
86-695 פיזיקה של חומר רך-מעובה (אנגלית) פרופ' אלי סלוצקין
86-722 גזים קוונטים של אטומים קרים פרופ' לב חייקוביץ
86-748 פיזיקה של חישוב קוונטי (אנגלית) פרופ' דימטרי גוטמן
86-755 פיזיקה אטומית פרופ'  לב חייקוביץ
86-803 תורת הקוונטים מתקדמת (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-804 תורת שדות קוונטית (אנגלית) פרופ' יבגני קוגן
86-807 מבוא לננו טכנולוגיה פרופ'  עמוס שרוני
86-816 מעבדה מתקדמת בננו-טכנולוגיה פרופ' בינה קליסקי
86-818 שיטות בפיזיקה מתמטית (אנגלית) פרופ' נדב שנרב
86-821 מכניקה סטטיסטית מתקדמת (אנגלית) פרופ' עדו קנטר
86-823 מצב מוצק מתקדם (אנגלית) פרופ' אפרת שמשוני
86-830 סמינר מתקדם (אנגלית) פרופ'
פרופ'
פרופ'
חיים טייטבלאום
דוד קסלר
נדב שנרב
86-840 אופטיקה קוונטית (אנגלית) פרופ' אבי פאר
86-846 שיטות ניסיוניות מתקדמות ד"ר מיכאל שטרן
86-853 תהליכים אקראים בפיזיקה (אנגלית) פרופ' אלי ברקאי
86-927 קולוקויום באופטיקה קוונטית פרופ'
פרופ'
פרופ'
אבי פאר
פ
טריק סבע
מרדכי דויטש
86-937 קולוקויום בעל מוליכות פרופ'
פרופ'
ד"ר
ליאוניד פייגל
יבגני קוגן
יהונתן רוכמן
86-947 קולקויום והוראה פרופ'
פרופ'
אלי סלוצקין
אביעד פרידמן
86-957 קולקויום בביופיזיקה פרופ'
ד"ר
יובל גרעיני
יוני טוקר
86-967 קולוקויום בפיזיקה של מערכות מורכבות פרופ' דוד קסלר
86-977 קולוקויום בפיזיקה סטטיסטית פרופ' אלי ברקאי
86-987 קולוקויום בפיסיקת המצב המוצק ד"ר עמנואל דלה טורה
86-997 קולוקויום באסטרופיזיקה פרופ' אסף פאר